2004 års årsmöte är avhållet under RSNA-veckan i Chicago. Anslutningen var god och diskussionen intensiv, bland annat identifierades ett flertal nya forskningsprojekt. Protokollet kommer så småningom att publiceras på hemsidan, men det kan ta lite tid eftersom det först måste skickas till justeringsmännen medelst diligens. Föreningen lever vidare, livskraftigare än någonsin!