Denna gång från den kvinnliga militantanta fraktionen. Snart kommer säkert Gudruns bidrag också… Notera det miljövänliga återanvändandet av gamla uttjänta brevpapper.
2005-04-29

ekstrommarie_money

Föreningens hedersdigitalis, buggförsäljare Kronander har reparerat alla gamla synder med denna storartade förskottsinbetalning av sin medlemsavgift för de närmaste 100 000 åren. Vi kan även notera att föreningen är ytterst demokratisk: även hedersmedlemmar betalar sin medlemsavgift.
2005-03-30

kronandermoney

Några hörsamma medlemmar har infunnit sig med årsavgiften för 2005. Vi tackar och bugar. Detta manar till efterföljd…
2005-03-13

perdahlmoney

stephsodmoney