filmDigitala data lagras vanligen sekventiellt som ettor och nollor. Sylmad har i sin forskning mera fokuserat på den fysiska delen av datalagring och kan nu presentera en helt ny metod för datalagring, på engelska kallad Flat Image Long-term storage Module (FILM). Varje modul, eller FILM, kan lagra så mycket som 201326592 databitar i analogt format. Modulernas fysiska egenskaper är unika: de är okänsliga för magnetiska fält, strålning eller ljus och är bara svagt känsliga för värme och fuktighet. Man har funnit att data lagrat på FILM kan läsas till och med efter 100 års lagring! FILM finns i olika storlekar beroende på lagringsbehovet och tål hård behandling utan nämnvärd dataförlust.

Tester har visat att flera FILMer kan överföras simultant (genom parallell transport) med hastighet överstigande 500 MB/s över kortare distanser (< 10 m). Transmissionshastigheten sjunker dock med ökande avstånd.

Bilddata på FILM kan läsas genom att hålla upp modulen mot dagsljus eller en lampa. För optimal kvalitet rekommenderas dock en analog granskningsstation (=ljusskåp) där bildflödet är mer linjärt och mindre slumpmässigt än vid en konventionell digital granskningsstation.