cd-arkivDigitala data har en oöverträffad tendens att mångfaldiga sig själv. Vid föreningens modersjukhus lagras koronarangiografier på engångs plastskivor som bränns (kallas hembränning om det utförs i hemmet). Som de flesta arkiv är även detta arkiv överfullt trots att hyllorna placerats tätt. Sylmad kan nu rapportera en hittills underutnyttjad metod för att komprimera data, den så kallade CD-komprimeringen (Cut Disk, se illustration nedan).

cd-komprMed hjälp av ett enkelt s k klipp kan lagerbehovet minskas kraftigt för de flesta CD-skivor. Eftersom data lagras inifrån och ut är det ändå bara tom plast som klipps bort. Om det ibland ändå inte bara är tom plast får man acceptera en så kallad lossy compression.

Tack vare denna komprimeringsmetod kan hyllorna placeras tätare och arkivet ovan kan nu räcka ett par år ytterligare.

cd_miniEfterforskningar har även visat att det finns färdigkomprimerade CD-skivor att köpa vilket eliminerar ett tids- och kostnadskrävande manuellt moment.