Hedersordförande och webmaster: Håkan Geijer, Röntgenkliniken, Universitetssjukhuset i Örebro. E-post hakan@geijer.info

Kassör: vakant

Formulör: Jan Persliden, Avd för sjukhusfysik, Universitetssjukhuset i Örebro

Hedersdigitalis: Torbjörn Kronander, Sectra AB

Chefsenheten: Jan Kåredal, Region Östergötland

+ ca 45 framsynta bakåtsträvare till, vi vet inte så noga…