Analogisering – Processen när man övergår till en fungerande bildhantering.

CD – Cut Disk. Ett enkelt sätt att komprimera CD-skivor.

CT – Conventional Tomography. En analog form av tomografi, gjordes fordom med Polytom och liknande utrustningar.

DAMP – Direct Acquisition of Medical Pictures

DF – Dumma Förkortningar.

FILM – Flat Image Long-term storage Module.

KTI – Keyboard Touch Index. Se MMI, här tangentbordsvarianten.

mB – Millibyte. En oerhört liten mängd data.

MMI – Mouse Mile Index. Mått på hur långt muspekaren rörts per tidenhet. Kan användas för att kontrollera användare alternativt som benchmarking mellan olika PACS.

PACS – Pictures Are Coming Slowly.

VPN = Virtual Paper Network – toarullar hoptejpade för snabbare IR-kommunikation mellan två datorer.