fotonklyvUppfinningsverksamheten ökar eftersom SYLMAD nu kan räkna både sjukhusfysiker och partikelfysiker till våra medlemmar. Ett stort projekt gäller fotonklyven. Det är allmänt känt att digital radiologi, till skillnad från filmbaserad dito, är begränsad av kvantbrus, dvs när man sänker stråldosen så är det bruset som gör bilden otjänlig (otjänligare än den var från början alltså…). Den nya uppfinningen syftar således till att dela upp fotonerna i mindre partiklar (rysligt små…) som liksom kan smetas ut över bilden mera och därigenom minska kvantbruset. Ett steg i utvecklingen är att avgöra om klyven ska sitta före eller efter patienten i strålgången. För det senare talar att de större okluvna fotonerna kanske lättare kan stånga sig igenom en fet patient. Därefter klyvs de till små fina partiklar.

När vi är förtroliga med att klyva fotoner i två ämnar vi fortsätta med fjärdedelsfotoner, fast då får man lov att använda en så kallad kvartsdetektor.

Formulören har utvecklat sig om fotonklyvning, komplett med formler (pdf). Nobelkommittén är underrättad…

Vid klyvningen kan inte undgås att det blir en del fotonspill. Detta tas effektivt om hand av en fotonsug.

fotonsugFotonsug i trendriktig färgsättning