DEN SAGOLIKA KVOTEN

Jan Persliden och Jan Kåredal

 • Antal läkare / antal tjänster = 1.0
 • Antal tjänster / verkligt behov = 1.0
 • Antal sjuksköterskor / antal tjänster = 1.0
 • Antal tjänster / verkligt behov = 1.0
 • Antal undersköterskor / antal tjänster = 1.0
 • Antal tjänster / verkligt behov = 1.0
 • Antal läkarsekreterare / antal tjänster = 1.0
 • Antal tjänster / verkligt behov = 1.0
 • Antal sjukhusfysiker / antal tjänster = 1.0
 • Antal tjänster / verkligt behov = 1.0
 • Antal röntgeningenjörer / antal tjänster = 1.0
 • Antal tjänster / verkligt behov = 1.0
 • Hälsoläget i regionen som medellivslängd / max medellivslängd i världen = 1.0
 • Patienternas lycka / antalet patientenkäter = 1.0
 • Balanserad Budget = 1.0
 • Avdelningens storlek, mätt i kvm / Uppsalas storlek = 1.0
 • Antalet chefer / antalet lyckliga chefer = 1.0
 • Antal chefer som ingår i sjukhusledningen / antalet övriga i sjukhusledningen = 1.0

= 0.33

En del av ovanstående data kan vara svåra att få siffervärde på, omdömesgilla uppskattningar kan då vara ett möjligt sätt att siffrera. Vi har här inte lagt synpunkter på prestation hos individerna utan räknar med att alla presterar som sjutton. Skulle så inte vara fallet får relationen mellan behovet och antalet tjänster ändras.

Den sagolika kvoten (PeKå-kvoten) är då multiplikation av delkvoterna och ska för en hälsosam verksamhet inte understiga 0.33.

För SYLMAD

Jan Persliden, Formulör
Jan Kåredal, Chefsenheten

Wien, 2005-03-08