ct_dual_energy_spectrum

Det är allmänt känt att man med dubbelenergi-CT kan trolla bort kontrastmedelseffekten vid en CT-undersökning. Se bara på spektrat här intill så förstår du hur det går till… eller? Nej, just det, detta är bara ett försäljningsknep från kontrastmedelsfirmorna för att vi ska utföra alla CT-undersökningar med kontrastmedel! Det är lågt, riktigt låågt!

Sylmad har dock som alltid lösningen på detta problem. Med hjälp av en egenutvecklad algoritm kan vi i stället lägga till kontrastmedels-informationen i bilden, och på så vis få en fantastisk information samtidigt som vi helt kan undvara det dyra kontrastmedlet som ju kostar miljoner i inköp varje år.

ct_dual_energy_base

Detta är en typisk CT-undersökning, utförd utan intravenöst kontrastmedel men med god kontrast i bilden.

ct_dual_energy_contrast

Här har vi det fina i kråksången – tack vara informationen från de två energinivåerna kan vi med vår speciella algoritm räkna ut hur kontrastmedels-informationen borde se ut!

ct_dual_energy_addition

Resten är en barnlek – bara att lägga ihop de två bilderna!

Jämfört med att utföra en serie före och en efter kontrastmedels-tillförsel får vi flera positiva effekter:

  • Undersökningstiden reduceras till mindre än hälften
  • Stråldosen halveras
  • Ingen risk för farlig njurpåverkan
  • Ingen kostnad för kontrastmedel

ct_dual_energy_payment

De röntgenavdelningar som är intresserade att ta del av denna teknologi är välkomna att kontakta oss, men kom ihåg att först lägga in kreditkortet i kortläsaren i datorn! Denna teknologi är inte gratis, men när vi fått Nobelpriset stiger priset…