tn_digitalisartikelEn stor del av föreningens forskning har sammanfattats i en internationellt publicerad vetenskaplig artikel: Geijer M, Jönsson L, Geijer H. New methods for image data compression and pubmedreduction in image archive requirements. AJR Am J Roentgenol 1997;168:901-3. Klicka på bilden för att ladda ner!

fatilarkalkylEn författare som redan 1956 var klar Sylmadkandidat är Rickard Wilson med sin avhandling om Fatilarkalkylen. Mycket läsvärd och helt i linje med föreningens verksamhet! Klicka på bilden för att ladda ner!wikipedia_sv-logo

tn_zero_tesla

 

En klart läsvärd artikel från Proc. Intl. Soc. Mag. Reson. Med. 8 (2000). Författarna har dock fel när de påstår att försöken är utförda vid noll Tesla. De verkar ha glömt det jordmagnetiska fältet på ca 0,00003 T. Klicka på bilden för att ladda ner!

En uppsättning lysande artiklar har influtit. Dessa speglar till fullo Sylmads verksamhet och kan läsas här: