SYLMAD har erfarit att transponder-konceptet är under utvärdering av två ledande svenska högteknologi-företag. Dessa har till och med startat en ko-operation (!) för att skapa en helt ny struktur för den svenska röntgenavdelningen med viss hjälp från LRF. Sylmad är stolta att kunna redovisa dessa tankar på ett så tidigt stadium.

ladugard

Arbetsflödet är tänkt att vara följande:

Patienterna kommer till och lämnar röntgenavdelningen genom dörrarna på ömse sidor om 9. Kontakten mellan patienter och personal sker vid 10. Tack vare transponderlösningen kan personalen rotera fritt mellan olika arbetsstationer genom passagerna vid 5. Arbetsstationer finns placerade på flera ställen (7, 8) för ökad produktivitet. Det digitala arkivet är i rum 4. Vid 1 finns en av de viktigaste maskinerna i avdelningen – mjölkmaskinen (vi använder mycket mjölk i kaffet…). För att få en kopp kaffe (1) måste alla passera en grind. Efter kaffet lämnar man fikarummet genom grind 6 och återgår till arbetet. Tack vare transpondern kan klinikchefen (2) bestämma ett antal timmar som måste gå innan man kan passera in till fikarummet igen. Därigenom tryggas en hög produktivitet i avdelningen.

 1. Fikarum
 2. Klinikchefens expedition
 3. Datarum
 4. Digitalt arkiv
 5. Passager mellan olika sektioner i avdelningen
 6. Utpassering från fikarummet
 7. Arbetsstationer
 8. Arbetsstationer
 9. Väntrum
 10. Undersökningsrum
 11. Barnsektion