Genom långvarigt forskningsarbete kan nu Sylmad äntligen presentera en världsnyhet i Nobelprisklass: ett helt nytt koncept för strålskyddsförkläden. Föreningens formulör har stor del i denna upptäckt. Den nya principen är att genom en mycket precist tillverkad vinkel mellan fibronerna i strålskyddet bringas fotonerna att cirkulera i hålen och inte drabba bäraren. Efter undersökningen kan strålskyddet enkelt urladdas med hjälp av en fotonsug och fotonerna återvinnas. Så kallade tunga undersökningar med många fotoner blir på detta vis nästan helt självförsörjande på strålning.

stralsk_forkl