Månad

februari 2005

2005-02-10

Protokoll och rapporter

Årsmötesprotokollet 2004 (pdf) är nu justerat och klart liksom kassarapporten 2004 (pdf). På grund av långsam diligenstransport har det tagit tid att få protokollet till och från justeringsmännen, men nu ligger det på hemsidan med rykande färska pixlar. Ett av de största besluten var att införa medlemsavgift i föreningen till en storlek av tio, i valfri valuta. Således får vi uppmana samtliga medlemmar att skyndsamt sända denna summa till kassören, helst i ovikta tusenlappar. Ett kvitto kan eventuellt komma att återsändas i någon form.

2005-02-10

Hedersdoktor

hedersdoktor

Efter moget, ja nästan övermoget, övervägande har Sylmad beslutat utse kassören T Andersson till föreningens första hedersdoktor. Denna storartade utnämning sker efter ett anonymt förslag. Förslagsställaren som önskar vara anonym men har ett namn som börjar på P och slutar på -n, önskar i denna fråga hålla en s k låg profil. Sylmad motiverar den storslagna utnämningen med följande:

Kassör A har bedrivit en storslagen och helt opolitisk förslagsverksamhet vilken tyvärr mötts med misstro och klagomål från flera oupplysta samhällsinstanser som inte insett det revolutionerande och djupt eftertänksamma i denna verksamhet. Aktiviteter av denna art bör i stället mötas med respekt och gratulationer.

Sylmad bugar och gratulerar. Respekt!