Kategori

Olyckor och tillbud

2006-04-05

Fotonutsläpp

En helg skedde ett olyckstillbud vid en av Sylmads viktigaste installationer. Katastrofen undveks dock genom rådigt ingripande från några av våra medlemmar. SSI är informerat.

fotonutslapp