Månad

november 2004

2004-11-22

Nätverksproblem

En av våra nyaste medlemmar har haft problem med www.svenskradiologi.se i och med att hemsidan har visats i en äldre version på jobbet än i hemmet. Sylmad har lösningen på detta: för långa nätverkssladdar på jobbet gör att det tar längre tid för nyheterna att nå fram. Dags för ett bestämt samtal med dataavdelningen. Ge inte upp, Ulf!

2004-11-09

Beundrarmail

Sylmad fick ett beundrarmail:

Hej
Det finns fortfarande analoga avdelningar i provinsen. Vi är en liten avdelning på ett tvådelat lasarett som fortfarande är analog. Vi har ett helt analogt skelett och lunglabb. Vi är nämligen den enda enhet som fortfarande är öppen på Medicinsk Historisk Museum. Vi har inget PACS men ris till egen bak med namn Eastman Color eller något sådant.
hälsningar
N. N.
Neuroradiologiska Avdelningen
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

2004-11-06

Mer digitaliseringar

Sylmad erfar att de sista analoga bastionerna i Sverige är på väg att falla i och med att både Västervik och Halmstad avser digitalisera sina röntgenavdelningar. Vi trodde att det gick att hålla emot med det massiva stöd som denna förening innebär…