Föreningens varannårsmöte har precis avhållits i Chicago. Diskussionerna var intensiva och kloka beslut fattades mestadels. Ett flertal medlemmar både anmälde sig och betalade sin medlemsavgift. Detaljerade rapporter kommer inom kort.