Månad

december 2004

2004-12-06

RSNA 2004

rsna2004start_r1_c1

rubriktisdag_2004

Idag smäller det, eller snarare small för jag vet hur det gick, det var Sylmads årsmöte som var den stora attraktionen förstås. Sylmad är inte så välkänd ”over here” konstigt nog, men ändå kände dom flesta att det låg något särskilt i luften i morse. Läs mer

2004-12-04

Årsmöte 2004

2004 års årsmöte är avhållet under RSNA-veckan i Chicago. Anslutningen var god och diskussionen intensiv, bland annat identifierades ett flertal nya forskningsprojekt. Protokollet kommer så småningom att publiceras på hemsidan, men det kan ta lite tid eftersom det först måste skickas till justeringsmännen medelst diligens. Föreningen lever vidare, livskraftigare än någonsin!