Föreningens hittills enda hedersdigitalis T Kronander utnämndes år 2000 med följande motivering:

För att han under många år, genom att sprida sin firmas digitalsystem över landet och världen, skapat en utmärkt grogrund för Sylmads verksamhet. Detta tyder på en verkligt osjälvisk inställning eftersom han tidigare inte ens varit medlem. En sann bakåtsträvare…