Kategori

Teknik

2017-09-15

Varvet runt

Vid senaste kongressbesöket hittade vi ytterligare ett exempel på att analogiseringen fortsätter: en bildskärm för en kvarts miljon med filmhållare och starkljuslampa! Sylmad kan bara applådera, även om vi som vanligt var först. Bilden nedan togs för tio år sedan…

2017-09-14

Sylmad lever!

Härom dagen noterade vi under en kongress att föreläsaren var bekant med Sylmads hemsida: han försökte visa denna film på ett rolloskop. Som sann Sylmad-stödjare lyckades han inte få filmen att rulla. Bra jobbat, Carl!

2008-11-04

Papperslöst

papperslost

Röntgenavdelningen vid ett av de större sjukhusen i Mellansverige blev i dag papperslös! Rapporter har dock influtit om vissa svårigheter i och med den digitala hanteringen…

2008-01-05

CT dubbelenergi

Äntligen kan vi publicera vad som upptagit vår forskningstid det senaste halvåret – CT dubbelenergi! Ett helt nytt sätt att spara kontrastmedel. Läs mera här!

2005-10-06

Pappers-PACS

Sylmad kan äntligen, efter långa och tröstlösa diskussioner med diverse firmor, meddela att vi äntligen funnit ett analogt PACS på marknaden! Läs mera här.

2005-04-25

PeKå-kvoten

PeKå-kvoten: vår formulör har varit i farten igen med benäget bistånd från chefsenheten. Uppenbarligen ett djupt tänk som kräver mental elasticitet hos läsaren.

2005-01-14

DVD Rewinder

Har du tröttnat på att spola tillbaka dina DVD-skivor manuellt? Kolla in denna länk. Vi har redan beställt tre exemplar till Sylmad…