Kategori

Utmärkelser

2017-09-22

Ny Sylmad-doktor

I dag har vi fått ännu en disputerad i Sylmads medlemsskara: Marie-Louise Aurumskjöld har i Malmö disputerat med avhandlingen Optimisation of image quality and radiation dose in computed tomography using iterative image reconstruction.

Med den krångliga metodik hon studerat är vi snart tillbaka till analog röntgen. Vi gratulerar!

2007-09-14

Nybliven doktor

claes_lundstromNybliven doktor med trendriktig pratomat vid örat

I dag har ytterligare en doktorsdisputation i Sylmads regi ägt rum. Claes Lundström disputerade vid Linköpings universitet med avhandlingen ”Efficient Medical Volume Visualization”. Vi gratulerar! Arbetet kommer nu att fortsätta med att implementera avhandlingens ideer i vårt analoga Pappers-PACS, som ju redan har funktioner för 3D-visualisering. Den intresserade finner hela avhandlingen här. En del ingående artiklar är till sitt upplägg rätt lika några av de alster som tidigare publicerats av Sylmad…

2005-02-10

Hedersdoktor

hedersdoktor

Efter moget, ja nästan övermoget, övervägande har Sylmad beslutat utse kassören T Andersson till föreningens första hedersdoktor. Denna storartade utnämning sker efter ett anonymt förslag. Förslagsställaren som önskar vara anonym men har ett namn som börjar på P och slutar på -n, önskar i denna fråga hålla en s k låg profil. Sylmad motiverar den storslagna utnämningen med följande:

Kassör A har bedrivit en storslagen och helt opolitisk förslagsverksamhet vilken tyvärr mötts med misstro och klagomål från flera oupplysta samhällsinstanser som inte insett det revolutionerande och djupt eftertänksamma i denna verksamhet. Aktiviteter av denna art bör i stället mötas med respekt och gratulationer.

Sylmad bugar och gratulerar. Respekt!

2001-03-01

Hedersdigitalis

Föreningens hittills enda hedersdigitalis T Kronander utnämndes år 2000 med följande motivering:

För att han under många år, genom att sprida sin firmas digitalsystem över landet och världen, skapat en utmärkt grogrund för Sylmads verksamhet. Detta tyder på en verkligt osjälvisk inställning eftersom han tidigare inte ens varit medlem. En sann bakåtsträvare…