Formulören har nu lagt ned ett oerhört arbete på att formulera fotonklyvningen i form av ett detaljerat dokument (pdf). Bör studeras noggrant…