Om du känner att din meritlista är för kort för jobbet nedan får du här en möjlighet att bygga på den: SCIgen! Fixar dina vetenskapliga artiklar innan du hinner säga ”icke-parametriska test” och än mindre utföra dem! Sylmad avser anordna ett specialsymposium under RSNA 2006 med ett urval av dessa artiklar, så försitt inte tillfället att bidra med dina artiklar!