Det har meddelats att två sjukhus (som önskar förbli anonyma) ämnar gå samman. Det nya namnet anges bli SUS – Skånes Universitetssjukhus. En slagning på Wikipedia ger denna intressanta läsning:

Svin, Sus, är ett släkte svindjur. En känd art är Sus scrofa, känd som vildsvin och tamsvin. Svin har tämjts för att användas som föda för människor sedan länge. Under senare tid har svinen involverats i biomedicinsk forskning och behandling. Deras långa gemensamma förbindelse med människan har lett till betydande representation i målningar och ordspråk.

Och nu också i sjukhusnamn… Man har alltså nått nya höjder i symboliken. Det nya sjukhuset torde inom kort få öknamnet ”Svinstian” och delarna så klart ”Galten” och ”Suggan” med tanke på den befruktning som ska ske av fusionen… Nya logon blir sannolikt så här:

sus_logo