rsna2002-_inbjudan

Den 3 december 2002 höll Sylmad sitt traditionella årsmöte vid RSNA i Chicago.
Tillströmningen av medlemmar var stor och som ses på bilden nedan var det också ett stort antal prospects som slutit upp. Dessa ses sitta vid borden bakom honnörsbordet.Läs mer