rsna2002-_inbjudan

Den 3 december 2002 höll Sylmad sitt traditionella årsmöte vid RSNA i Chicago.
Tillströmningen av medlemmar var stor och som ses på bilden nedan var det också ett stort antal prospects som slutit upp. Dessa ses sitta vid borden bakom honnörsbordet.

sylmadfolk

Vid mötet togs flera viktiga beslut. Bland annat beslutades enhälligt om obligatorisk firmasponsring. Det återstår bara att bestämma vad som skall sponsras…

Kassarapporten lästes upp med hälsning från kassören, återfinns nedan. Det konstaterades att kassören skött sin syssla med stor noggrannhet. Mötet beslöt enhälligt om full och tacksam ansvarsfrihet för styrelsen.

Formulören meddelade att han arbetar idogt med att formulera föreningens forskningsresultat om fotonklyven. Likheten med Monte Carloprincipernas fotonklyvande är slående. Vi väntar med spänning…

lightbox

I övrigt kan konstateras att de analoga försäljarna på RSNA har det kämpigt. Se till exempel dessa två vardagshjältar…

Kassarapport för år 2002:
Tillgångar vid årets ingång: 0 kr.
Inkomster: 0 kr.
Utgifter: 0 kr.
Tillgångar vid årets slut: 0 kr.
Örebro i slutet av 2002
T Andersson
kassör

Därmed avslutades årsmötet för 2002. Väl mött vid nästa årsmöte! Detta är ju det tillfälle på året då medlemmarna verkligen har tillfälle att träffas och utbyta tankar om tiden som flytt. Tid och plats annonseras på www.sylmad.org.