c-arm

Denna eleganta ad hoc-lösning för nätverkskoppling hittades nyligen vid en modern operationsavdelning. Observera det kreativa sättet att kringgå en felaktig montering av kontakterna. Vi frågar oss hur bilderna såg ut innan kopplingen korrigerades – blev gråskalan inverterad eller kom de ut upp-och ned?
Texten på tejpen lyder: OBS Felmonterade kopplingar Röd ska vara svart.