Månad

november 2008

2008-11-04

Papperslöst

papperslost

Röntgenavdelningen vid ett av de större sjukhusen i Mellansverige blev i dag papperslös! Rapporter har dock influtit om vissa svårigheter i och med den digitala hanteringen…

2008-11-04

Trött på dålig IT

sylmad_artikel_2008

Denna vältaliga inlaga har nyligen publicerats på sidan 18 i (den pappersbaserade – vad annars?) kundtidningen från en av radiologins större IT-firmor. Vi anar inte hur mycket kassören fått betala för denna annons, men den var säkert inte billig. Se därför till att betala din medlemsavgift! För den som tröttnat på sitt digitala PACS kan vi rekommendera Pappers-PACS.