Månad

april 2005

2005-04-25

PeKå-kvoten

PeKå-kvoten: vår formulör har varit i farten igen med benäget bistånd från chefsenheten. Uppenbarligen ett djupt tänk som kräver mental elasticitet hos läsaren.