Mera medlemsavgifter, denna gång från den kvinnliga militantanta fraktionen. Snart kommer säkert Gudruns bidrag också…