Sylmad fick ett beundrarmail:

Hej
Det finns fortfarande analoga avdelningar i provinsen. Vi är en liten avdelning på ett tvådelat lasarett som fortfarande är analog. Vi har ett helt analogt skelett och lunglabb. Vi är nämligen den enda enhet som fortfarande är öppen på Medicinsk Historisk Museum. Vi har inget PACS men ris till egen bak med namn Eastman Color eller något sådant.
hälsningar
N. N.
Neuroradiologiska Avdelningen
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna