Årsmötesprotokollet 2004 (pdf) är nu justerat och klart liksom kassarapporten 2004 (pdf). På grund av långsam diligenstransport har det tagit tid att få protokollet till och från justeringsmännen, men nu ligger det på hemsidan med rykande färska pixlar. Ett av de största besluten var att införa medlemsavgift i föreningen till en storlek av tio, i valfri valuta. Således får vi uppmana samtliga medlemmar att skyndsamt sända denna summa till kassören, helst i ovikta tusenlappar. Ett kvitto kan eventuellt komma att återsändas i någon form.