hedersdoktor

Efter moget, ja nästan övermoget, övervägande har Sylmad beslutat utse kassören T Andersson till föreningens första hedersdoktor. Denna storartade utnämning sker efter ett anonymt förslag. Förslagsställaren som önskar vara anonym men har ett namn som börjar på P och slutar på -n, önskar i denna fråga hålla en s k låg profil. Sylmad motiverar den storslagna utnämningen med följande:

Kassör A har bedrivit en storslagen och helt opolitisk förslagsverksamhet vilken tyvärr mötts med misstro och klagomål från flera oupplysta samhällsinstanser som inte insett det revolutionerande och djupt eftertänksamma i denna verksamhet. Aktiviteter av denna art bör i stället mötas med respekt och gratulationer.

Sylmad bugar och gratulerar. Respekt!