I dag har vi fått ännu en disputerad i Sylmads medlemsskara: Marie-Louise Aurumskjöld har i Malmö disputerat med avhandlingen Optimisation of image quality and radiation dose in computed tomography using iterative image reconstruction.

Med den krångliga metodik hon studerat är vi snart tillbaka till analog röntgen. Vi gratulerar!