En av våra nyaste medlemmar har haft problem med www.svenskradiologi.se i och med att hemsidan har visats i en äldre version på jobbet än i hemmet. Sylmad har lösningen på detta: för långa nätverkssladdar på jobbet gör att det tar längre tid för nyheterna att nå fram. Dags för ett bestämt samtal med dataavdelningen. Ge inte upp, Ulf!