papperslost

Röntgenavdelningen vid ett av de större sjukhusen i Mellansverige blev i dag papperslös! Rapporter har dock influtit om vissa svårigheter i och med den digitala hanteringen…