startwednesday

Nå efter detta digitala var det dags för årets höjdpunkt – årsmötet i Sylmad. Vad är då Sylmad? – jo:

logo

och när det var dags förstod vi alla verkligen att Sylmad lever!

tomt

När Sylmad möts stannar RSNA

För plötsligt blev det tyst på RSNA och nästan folktomt. Varför? Jo alla gick på SYLMADs årsmöte förstås. Sylmad (Svenska Yngre Läkare Mot Allt Digitalt) är en illuster förening som samlar goda krafter för att bekämpa onda, d.v.s. digitaliseringsivriga människor i hela världen. Sylmad har ett mycket starkt fäste i Örebro med flera medlemmar och såväl ordförande, Herr Håkan Geijer, som kassör, undertecknad.

Denna mycket framgångsrika förening har c:a 25 medlemmar över hela världen och c:a 12 olika sektioner. Vi har ex:s EU-sektionen, arbetsgivarsektion, arbetstagarsektion, Dam- och kontrastsektionen, sektionen för analoga steroider (Ginseng och Coca Cola. Sektionschef är Johnny Eriksson) samt en R&D section. Föreningens mål är att på ett positivt sätt medverka till en bättre värld genom att motverka de krafter som har som mål att på ett negativt sätt medverka till en sämre värld. Främst gör föreningen detta genom att framhäva och uppmärksamma goda insatser, i stort och smått, för att förhindra en ohämmad modernisering av arbetslivet på våra röntgenavdelningar. Föreningen vill skapa debatt och uppmärksamhet genom att verka såväl nationellt som internationellt och här är just RSNA ett utmärkt exempel på föreningens internationella aktiviteter.

sylmadbord1

Välbesökt på Sylmads årsmöte. Närmast är honnörsbordet.

sylmadbord2Elegant skylt eller hur?

Årets årsmöte var ovanligt välbesökt, vilket också framgår av bilden, och det framstår som helt klart att intresset för föreningens verksamhet nu verkligen tagit fart. I mitten ses alltså honnörsbordet med styrelsen och flera sektionschefer. På årets möte beslutades i god anda och med 100%ig majoritet att kollektivansluta röntgenavdelningen på Universitetssjukhuset MAS i Malmö för de mycket framgångsrika arbete man bedrivit där för att motverka en digitalisering. Som slutkläm kunde också årsmötet enas att till stadgarna foga föreningens nya och ovanligt käcka valspråk: Sylmad är emot alla förändringar – även dom till det bättre.

Efter denna kraftansträngning vidtog den grå vardagen igen och RSNA fick åter liv när alla SYLMAD-delegaterna rusade till sina föreläsningar, styrkta i sitt inre efter ett riktigt hallelujamöte. Själv ägnade jag mig åt…