Ja så var det dags för ännu en höjdpunkt, ett riktigt årsmöte, året till ära ett jubileumsår! Och varför det nu då? Jo det är i år precis flera år sedan SYLMAD bildades och det måste vi ju fira, särskilt som detta infaller under ett årsmötesår, dubbel anledning med andra ord och det märktes verkligen på mötet denna gång. Aldrig har väl så få radiologer haft så många datatekniker att tacka för så lite som just i år.

Årets möte formades till en hyllningens och tacksägelsens högtid med flera känslomässiga inslag som aldrig kommer att förglömmas.

2006-11-28_sylmadmeeting

Alltnog så börjar vi väl från början. Mötet gick av stapeln på traditionsenligt sätt, ställe och med den traditionella liturgin. Pizzarestauranten på plan 1 i Lakeside Center var smyckad enligt traditionen, skylten var uppsatt över tanterna i kassan och pizzaslajsarna stod som smör på disken och väntade i hundratal. Ja, när Sylmad kallar kallnar pizzan (gammalt röntgenordspråk).

För några av oss äldre, där affektinkontinensen börjat göra sig gällande, valdes att inte provocera känslostormarna och vi tog bara en enkel sallad som inte väcker minnen från förr, ja t.ex. förra årets halvårsmöte, medan mer känslokalla medlemmar, såsom herr Eriksson i Nora, tillika ordförande i tekniksektionen och högste ansvarig för hektograf-duplicering av remisserna i SYLMADs papperPACS, lät minnena flöda fritt via inte bara en utan två pizzaslajsar – en sann uppvisning av multislajs i praktiken.

johnny_pizza

Mr Multislajs aus Nora

Deltagarantalet var nog rekordartat, ja döm själva. Vår eminente rösträknare, Herr buggförsäljare Kronander, uppskattade de närvarande till minst lika många som på en normal bandymatch mellan Värmbol och Edsbyn och det är inte dåligt – allsvensk klass på våra möten m.a.o.

Ja Herr buggförsäljare Kronander (HBK) tog för övrigt en gruvlig hämnd för förra årets kuppförsök där en samlad styrelse försökte rösta bort nämnde buggförsäljare p.g.a. uteblivenhet vid flera av föreningens möten, såväl halv- som helårs. Endast genom hedersordförandens godhet slapp han undan med en skarp varning och detta hade HBK tagit till sig å det grövsta.

HBK inledde med att med några snärtiga meningar på engelska språket (…hell – this is a meeting for a very important organisation. Move to another table – get lost!…) tömt hedersbordet på asiatiska hangarounds vilka icke uppfattat att de satt sig olämpligt genom att blockera styrelsens stora bord.

hbk

Vi kan i alla fall meddela att att efter HBK:s vänliga påpekande kommer dessa herrar inte att uppta plats på hedersbordet under 2007 års halvårsmöte. HBK:s genuint kraftfulla ingripande imponerade storligen på styrelsen som på sittande bak utsåg Herr buggförsäljare Kronander till ordförande för livvaktssektionen med ansvar för styrelsens skydd, väl och ve.

Till flydda tider återgår vår tanke än så gärna, hur gick det till i forna dar att fosterlandet värna?

Ja med denna intellektuella travesti kan man fråga sig om inte HBK egentligen är född några hundra år för sent – ack vore han inte den perfekte härföraren för kung Karl XI att sätta in mot snapphanarna, ett nog så aktuellt ämne.

Styrelsen har nu också fått en klar demonstration av hur lönerna på firma Sectra kan hållas på en rimlig nivå.

—eller som den högst kompetenta, tillika framgångrika modern och stöttepelaren i SYLMADS damsektion samt även hos HBK anställda tidigare fröken, numera fru Ekström uttryckte sin syn på lönesamtalen å firma S : ”ropena skalla – lönerna falla”. Ja ”heder åt egenskaper som Kronanders, annars gingo pengarna åt fanders” skaldar SYLMADS reporter enhälligt.

Ja herr Hedersdigitalis och tillika buggförsäljare Kronander har ju också tidigare visat tecken på ekonomisk kompetens och framsynthet genom att generöst inbetala medlemsavgift för de närmaste 100 000 åren vilket också gör att han undviker den porto och administrationsavgift som annars uttages å postgiroblanketten för inbetalning av medlemsavgift i SYLMAD.

Apropå kompetenta och generösa medlemmar så får vi inte förglömma den oerhörda och helt oväntade insats som Herr Carl-Erik Westervall i Generalelektrix, till vardags Herr Kalle Westervall på Nyco för de närmaste, genomfört och som han följaktligen hyllades för under årets möte. Herr W är sorgligt underskattad vilket även framgår av denna s.k. datasökning hos firma Google där man helt oförskämt föreslår att man inte alls menar herr W utan i st. herr Ö – ohemult må man säga.

westervall

Alltnog finner sig inte Sylmads reporter och tillika kassör i sådana nesligheter och tecken på att utvecklingen alltjämt går bakåt när den går framåt, utan vi har naturligtvis skaffat fram en bild på nämnde W för att Ni läsare skall kunna memorera ett hederligt svenskt ansikte, ja en hedersmans blyga och nästan generade leende när han donerar delar av sin förmögenhet till föreningen.

rand

 

Nämnde W:s stora donationkallew

 

 

 

 

 

 

 

Nämnde Herr W

 

 

 

 

 

 

 

 

Herr W:s applåderade donation fick samtliga närvarandes ögon att tåras, samt även ett par frånvarande. Hedersordförande Geijers broder, tillika medlem, för att inte tala om initiativtagare i och till SYLMAD ringde från någonstans just under ceremonin och upplystes om händelsen varvid även dennes ögon tårades enligt uppgift.

Herr W:s generös donation fick ännu en gammal etablerad SYLMAD-medlem att komma ut under mötet. Herr Jubell, tidigare EU-representant för föreningen och numera föreningens Sökare hade sökt färdigt och därvid funnit en icke oansenlig förmögenhet i en låst men bortglömd skrivbordslåda å arbetsplatsen. I nämnda låda upphittade herr Sökare Jubell inte bara en slant utan flera och hela summan överlämnade han nu under rungande, ja nästan stående såväl ovationer som applåder till föreningen kassör, hedersdoktor och tillika hovreporter. Ja Ni ser ju själva hur nöjd den något överviktige kassören redan är när Herr J:s andra rubelsedel högtidigt överlämnas. Och då återstår ändå c:a en tredjedel av donationen att överlämnas

jubell

Ja detta var i sanning en dag att minnas.

Vad finns då mer att förtälja om årets möte. Jo årets dekorationer hade också traditionsenligt utförts av föreningens hedersordförande, Fil.mag och herr H Geijer och var som brukligt smakfulla men samtidigt elegant diskreta. Särskilt vill jag framhålla det eleganta stilleben som han arrangerat kring ordförandeplatsen med alla attiraljer som tillhör en framgångsrik föreningensordförande typ heders-.

table

Många kanske fastnar för den sedvanligt fiffigt hophållna ”table-stickern” med föreningens jubileumslogotype, men även äpplet (symbol för framgång med tillbakagång), pizzatallriken och förra veckans nummer av New York Times (dom bortskrämda asiaterna hann inte få med dom när HBK slog till) är värda ett omnämnande.

badgeÅret till ära hade herr hedersordföranden också innoverat namnskylten med en s.k. badge-curtain med föreningens heders- och jubileumslogotype i handvävt siden och med miljövänligt jordfärgstryck, samtliga detaljer helt återvinningsbara. Se pilen!

Denna innovation imponerade storligen på såväl SYLMADS som RSNAs styrelse och nästa år räknar vi med att medlemmarna samtliga kan bära dessa insignier utan kostnad.

Dessa innovativa grepp från hedersordföranden inspirerade samtliga årsmötesdeltagare, vilka för övrigt kommit såväl från norr som söder för att inte tala om väster och sydsydost, och mötets andra hälft hölls i en obegripligt kreativ anda där t.ex. vår vördade damsektion kläckte inte bara sedvanliga ägg utan också en rad eminenta idéer där den kanske mest uppskattade var ett s.k. norrlandsförslag, d.v.s. kläcktes av damsektionens enda professor och därtill ordförande i de konkurrerande radiologiska föreningen som verkar för, och inte emot, förändringar, Fru Åhlström Riklund från norrifrån. Hon föreslog helt enkelt en ”buggkurs” under våren och detta häpnadsväckande och oväntade förslag fick fr.a. vår Hedersdigitals HBK att tända till. ”Helt enkelt genialt” utropade denne och vi kunde inte annat än hålla med.

glow

Herr Perr Dahl skriver så pennan glöder

Alla dessa finuerliga uppslag gjorde att vår ständige sekreterare och tillika chefsbyråkrat fick skriva så pennan glödde och vi ser alla fram mot årets protokoll som torde bli både det bästa och längsta någonsin.

thingBland alla dessa uppslagen bör också omnämnas att någon, ingen kommer nu ihåg vem, framtrollade följande tingest att gnugga geniknölarna kring. Den kreativa församlilngen utlöste genast en tävling med måttot: ”Vad kan detta vara – tänk en stund och svara” Tävlingen är öppen för alla SYLMAD-medlemmar och deras anhöriga, dock räknas sysslingar och andra släktingar i fjärde led ej som anhöriga.

Såsom första pris utlovades generöst ett helt eget exemplar av Herr HBK:s pappersPACS och som andra två ex av detsamma.

Svaret kan Ni skicka i ett förslutet och frankerat kuvert till Byråkratisektionen Herr P Dahl och helst före påsk. Priset utdelas under högtidliga former under nästa års (=2007) halvårsmöte.

Ja så avslutades årets möte med den traditionella ”Decemberomröstningen” eller som den kallas inom EU, ”Die hochzeitlige Dezember Referendung”, i år med oväntat jämt och bra resultat. Samtliga röster räknades minst en gång och noterades såväl skriftligt som digitalt.

sylmadomrost

Live voting

Elektorerna genomförde sessionen anonymt och under strikt kontroll av den närvarande rösträknaren, kassören och hedersdoktorn samt även reportern för dagen som fann att årets omröstning utföll till belåtenhet. Ja kunde ett jubileusmårsmöte avslutas på ett bättre sätt?

Knappast säger Eder nyrike hovreporter avslutningsvis.

namntacolorsmall

Torbjörn Andersson, närking och kassör i SYLMAD.