rsna2004start_r1_c1

rubriktisdag_2004

Idag smäller det, eller snarare small för jag vet hur det gick, det var Sylmads årsmöte som var den stora attraktionen förstås. Sylmad är inte så välkänd ”over here” konstigt nog, men ändå kände dom flesta att det låg något särskilt i luften i morse.

sylmadsegrar_2004

Ja precis klockan tolv var det så dags för årets viktigaste händelse, årsmötet i Sylmad. Vi hade traditionsenligt hyrt hela Connies Pizzarestaurang i East building, det brukar komma mycket folk på mötena och årets var inget undantag. RSNA och Connies Pizza hade följt våra instruktioner och skyltat upp på ett tydligt sätt och dessutom hade vår hedersordförande med sedvanlig kreativitet till honnörsbordet framställt en ”table sticker” som ytterligare förstärkte den högtidliga stämningen.

Sylmads årsmöten hålls alltid i en kreativ och konstruktiv anda, i år mer än någonsin. Herr ordförande Geijer svingade käckt klubban och betade av flera punkter från den handskrivna dagordningen i rask takt. Vi beslutade bl.a. att det kanske var dags att införa en medlemsavgift och enades om att införa 10 pengar av valfri valör och från valfritt land. Sedan avhandlades forskningsaktiviteten som är mycket hög och under året har påbörjats projekt om ett digitalt kontrastmedel -Digivist, refill i familjeförpackning för utbyte av gamla utslitna kamerapixlar och framställan av en buggometer.

buggometer

American Eagle Bugometer

Buggometern är förstås ett instrument för registrering och övervakning av antalet buggar i våra digitala system. Buggarna är ju ovärderliga för att hålla arbetstakten på en rimligt låg nivå och har en inbyggd funktion att automatiskt lägga ut nya buggar om folk börjar slita ut sig och drabbas av arbetstakt.

Vi hittade en intressant produkt på den tekniska utställningen, en tidig amerikansk buggometer i elegant utförande. I och med att man här kallar en buggometer för en ”bugometer” är den kanske inte är kompatibel med den svenska arbetstakten, så vi vågade inte köpa ett ex för test. Dessutom gick den bara på 147 Volt, sannolikt p.g.a. någon bugg.

Nå vidare under årsmötet hyllades Västra Götalandsregionen som just meddelat att man nu är fulltalig, d.v.s. man har köpt samtliga PACS och RIS på marknaden, blandat dessa med det egenutvecklade RIS:et och på så sätt fått en oslagbar mix. Inget fungerar med något annat meddelar vår källa från Götalandsregionen.

På grund av detta glädjande meddelande beslutade årsmötet, på Johnnys, förslag att utse V:a Götaland till nationalpark. Skyltar med ”Får ej matas med data” kommer att ställa upp vid gränserna. Vi nåddes också av glädjande nyheter från Stockholm där Neuroröntgen på det både nya och kungliga Karolinska universitetssjukhuset vägrar ta emot digitala bilder utan vill ha sina remissfall på film översända med taxi från andra stockholmssjukhus. Glädjande att det fortfarande finns kliniker med ryggrad!

kronander_2004

Hedersdigitalis K

Slutligen går det inte att undvika att ta upp den interna kris som inträffade när styrelsen plötsligt noterade att föreningens hedersdigitalis, buggförsäljare Kronander uteblivit från årets möte, och detta trots att han vid flera tillfällen setts i såväl Chicago som i lokalerna.

Årsmötet gick i vågor över denna uttalade nonchalans och det utkrävdes omedelbart att rättvisa skulle skipas i form av en misstroendeomröstning mot herr K. Denna skulle naturligvis genomföras på sedvanligt sätt på ”De vises bord” d.v.s. honnörsbordet och denna omröstning blev dramatiskt då händer for upp och ner och tendenserna och prognoserna likaså. Det lutade länge åt en majoritet för uteslutning, men vid rösträkningen kunde kassören och tillika legitimerade rösträknaren konstatera att utfallet blivit 4 för och 4 mot, eller på fotbollsspråk fyra-fyra .

Som Ni ser på bilden är en av motrösterna nästan bara en halv röst och när ordföranden lämnade sin utslagsröst lät han ödmjukt meddela att barmhärtighet går före fall och att herr hedersdigitals Kronander får stanna. Då jublade årsmötet och ordföranden kunde snabbt avsluta mötet.

vote2004

Dokumentärfoto från omröstningen. Delegaternas ansikten har dolts av säkerhetsskäl.