Kategori

Teknik

2004-11-22

Nätverksproblem

En av våra nyaste medlemmar har haft problem med www.svenskradiologi.se i och med att hemsidan har visats i en äldre version på jobbet än i hemmet. Sylmad har lösningen på detta: för långa nätverkssladdar på jobbet gör att det tar längre tid för nyheterna att nå fram. Dags för ett bestämt samtal med dataavdelningen. Ge inte upp, Ulf!

2003-12-25

Koppling C-båge

c-arm

Denna eleganta ad hoc-lösning för nätverkskoppling hittades nyligen vid en modern operationsavdelning. Observera det kreativa sättet att kringgå en felaktig montering av kontakterna. Vi frågar oss hur bilderna såg ut innan kopplingen korrigerades – blev gråskalan inverterad eller kom de ut upp-och ned?
Texten på tejpen lyder: OBS Felmonterade kopplingar Röd ska vara svart.